TOPLAM 168 SAAT

Eğitim Programı Detayları
2017 KAMP - KPSS A Grubu
Muhasebe: 20 saat
Maliye: 20 saat
Mikro iktisat: 16 saat
Makro iktisat: 16 saat
Para banka: 8 saat
Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma ve Büyüme: 16 saat
Medeni Hukuk: 12 saat
Borçlar Hukuku: 8 saat
Ceza Hukuku: 8 saat
İcra – İflas Hukuku: 8 saat
Ticaret Hukuku: 12 saat
Anayasa Hukuku: 12 saat
İdare Hukuku: 12 saat